Mensen in kansarmoede

Ook in 2021 bestaat de mogelijkheid om één of meerdere ontbijten te doneren aan mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Zij kunnen dankzij uw steun genieten van een lekker paasontbijt. Afhankelijk van het aantal bestelde ontbijten voor kansarmen contacteren we meer of minder verenigingen. Hieronder een opsomming van de organisaties waarmee we samenwerken om onze ontbijten te verdelen.

  • De Wigwam: Wigwam werd in 1995 opgericht als een kansarmoedeproject voor de opvang van 14 kindjes. Sinds 2011 heeft Wigwam een erkenning voor 33 plaatsen, verdeeld over 3 leefgroepen. Wigwam is gelegen te midden van de sociale woonwijk Casablanca (Kessel-Lo), waar heel wat gezinnen wonen die zich in een zwakkere sociaal-economische positie in de samenleving bevinden.
  • Buurtwerk ‘t Lampeke: Buurtwerk ’t Lampeke, gevestigd in de Ridderbuurt te Leuven, werkt rechtstreeks met de kansarme doelgroep. De vzw wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen de problemen aan te pakken. ’t Lampeke is erkend als vereniging waar armen het woord nemen en bestaat uit vier deelwerkingen: Dagopvang De Wurpskes, Kinderwerking Fabota, Jongerenwerking Den Tube en Buurthuis ’t Lampeke.
  • Monte Rosa: Monte Rosa vzw is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdbijstand waar kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar kunnen opgevangen en begeleid worden. Zij hebben leefgroepen in Kessel-Lo en Herent. Er wordt intensief samengewerkt met de ouders en de gezinnen van de kinderen en jongeren.
  • Ave Regina: Ave Regina vzw is een begeleidinsdagcentrum voor jongeren en volwassenen. Het ondersteuningsaanbod van de jongerenzorg is gericht op kinderen en jongeren met een licht mentale beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen. Naargelang de hulpvraag kan een aanbod voorzien worden via één of meer modules namelijk (school)aanvullende dagopvang, verblijf, mobiele en/of ambulante begeleiding.
  • MPC Terbank: MPC Terbank is een Multifunctioneel Centrum (MFC) dat gepaste antwoorden biedt op zorgvragen voor verblijf, dagbesteding tijdens schooluren, buitenschoolse dagopvang, kortdurend logeren en ambulante begeleiding in gezinnen. De kinderen die op paasmaandag niet naar huis kunnen, zijn de kinderen met een moeilijkere thuissituatie die extra veel deugd hebben aan een verrassingsontbijt.
  • Ouderpraatgroep Tienen: twee vaste groepen ouders komen wekelijks samen onder begeleiding van een kinderpsychologe en een ervaringsdeskundige in de kansarmoede om te praten over de problemen en de successen die ze ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen. Ze hopen op die manier opnieuw wat positieve energie te geven aan ouders en hen aan te sterken in hun ouderrol. De kinderen worden intussen opgevangen in het kinderatelier waar ze een ontwikkelingsstimulerend spelaanbod krijgen.